Metryka firmy

Strona jest obsługiwana przez

GoEuro Corp.
zarejestrowana w Delaware, USA, pod num. 4973690
Dyrektor: Naren Shaam

Kontakt

GoEuro Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlin
Niemcy

E-mail: service@goeuro.com

W celu odniesienia się do wszelkich sporów, dotyczących zakupów dokonanych poprzez naszą platformę, oraz rozwiązania ich w sprawny i nieskomplikowany sposób, odsyłamy do systemu rozstrzygania sporów online.
Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR) to stworzona przez Komisję Europejską strona, która umożliwia składanie skarg oraz zapytań drogą elektroniczną. Dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Na podstawie § 36 VSBG dodatkowo informujemy, iż GoEuro nie jest zobowiązane do brania udziału w rostrzyganiu sporu przed konsumenckim biurem mediacyjnym.