Imprint Header

PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (PODO)

Operatorem stron internetowych GoEuro oraz aplikacji mobilnych jak również jednostką odpowiedzialną w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest firma GoEuro Corp. („my“), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Delaware, USA, pod numerem: 4973690. Operacyjna siedziba GoEuro Corp. mieści się w Berlinie.

Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas bardzo duże znaczenie. Stąd też w dalszej części niniejszego tekstu znajdą Państwo zasady, których przestrzegamy w celu ochrony danych osobowych naszych klientów. Korzystając z naszych stron internetowych i/lub z naszych ofert, akceptują Państwo te przepisy.

I. Jakie dane zbieramy i dlaczego?
1. Dane zbierane w sposób zautomatyzowany

Zbieramy dane przekazywane regularnie naszym stronom ofertowym przez wyszukiwarki, z których Państwo korzystają; do danych tych zaliczamy np.: Państwa dostawcę usług internetowych, Państwa adres IP, URL stron internetowych, z których weszli Państwo na nasze strony internetowe, używaną wyszukiwarkę, używany system operacyjny, urządzenie, za pomocą którego korzystano z usług, datę i godzinę dostępu, otwierane zakładki naszych stron internetowych i czas, jak spędzają Państwo na naszych stronach internetowych. Adresy IP można byłoby potraktować jako dane osobowe, jednakże nie są one wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika. Jeśli w celu skorzystania z naszej oferty posługują się Państwo urządzeniem mobilnym, możemy ponadto zbierać także dane identyfikujące Państwa mobilne urządzenie końcowe oraz Państwa miejsce pobytu.

Wykorzystujemy te informacje w celu

 • ciągłego technicznego udoskonalania stron internetowych i ofert oraz dalszego ich dostosowywania do potrzeb naszych użytkowników,
 • wykrywania błędów, zakłóceń i możliwych nadużyć, aby je usuwać oraz zapobiegać ich powstawaniu,
 • sporządzania agregowanych statystyk na temat kanałów dostępu, korzystania ze stron internetowych oraz przechodzenia na strony internetowe naszych partnerów.
2. Dane przekazywane przez Państwa

Ponadto zapisujemy i wykorzystujemy także informacje udostępniane nam przez Państwa, a dotyczące samych Państwa lub Państwa planów podróży.

Jeśli dokonują Państwo rezerwacji na naszych stronach ofertowych, to zapytujemy o dane osobowe takie jak Państwa nazwisko, Państwa adres mailowy, numer telefonu, adres odbiorcy faktury i informacje na temat środków płatniczych wzgl. kart kredytowych, preferowane połączenia komunikacyjne i ewent. karty bonusowe lub rabatowe (np. karty lojalnościowe linii lotniczych, karty stałego klienta kolei). Jeśli ponadto dokonają Państwo u nas rejestracji jako użytkownik, to dane te zostaną przez nas zapisane na poczet Państwa kolejnych rezerwacji.

Wykorzystujemy te informacje

 • w celu zrealizowania Państwa rezerwacji oraz w celu personifikacji Państwa biletu lub rezerwacji,
 • w celu rozpoznania Państwa jako użytkownika w przypadku ponownej wizyty na naszych stronach i w celu oszczędzenia Państwu np. konieczności ponownego wprowadzania Państwa danych,
 • w celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych oraz naszych ofert indywidualnie do Państwa potrzeb, w celu ewentualnego wyświetlania reklam i ciekawych ofert, które mogłyby Państwa zainteresować (wzgl. w celu nie wyświetlania reklam, którymi przypuszczalnie nie byliby Państwo zainteresowani),
 • w celu nawiązania kontaktu z Państwem, przykładowo w celu przesłania Państwu dokumentów podróży lub w celu zwrócenia Państwa uwagi na nowości lub oferty specjalne zamieszczone na naszych stronach internetowych, przykładowo poprzez przesłanie biuletynu informacyjnego (bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej).

Dane dotyczące płatności (informacje o kartach kredytowych) pobierane w przypadku dokonania bezpośredniej rezerwacji na naszych stronach ofertowych przekazywane są w celu obsługi rezerwacji przez podmioty prowadzące rozliczenia transakcji płatniczych z właściwymi firmami będącymi wystawcą kart kredytowych.

Aby zagwarantować, że z karty kredytowej korzysta tylko uprawniony do tego jej właściciel oraz że nie doszło do oszustwa związanego z użytkowaniem karty kredytowej, informacje o kartach kredytowych przekazywane będą wraz z innymi danymi osobowymi do jednego lub kilku zewnętrznych usługodawców zajmujących się bezpieczeństwem płatności w celu weryfikacji. Taki transfer i przetwarzanie danych odbywać się będą przy pełnym poszanowaniu uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej i na podstawie odpowiednich unijnych standardowych klauzul umownych.

Przetwarzanie danych dotyczących Państwa karty kredytowej odbywać się będzie poprzez bardzo wiarygodnych dostawców usług płatniczych o ugruntowanej pozycji stosujących dla przekazu zabezpieczenie zgodne z protokołem Secure Socket Layer (SSL). Dane dotyczące Państwa karty kredytowej przesyłane będą do podmiotu prowadzącego rozliczenia transakcji płatniczych w formie zaszyfrowanej. Także raporty z przetwarzania płatności przesyłane będą do nas wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Dane dotyczące Państwa kart kredytowych przechowywane będą w komputerach tych usługodawców; komputery te będą zabezpieczone zawsze zgodnie z najnowszym stanem techniki. Poza tym nie będziemy otrzymywać żadnych informacji na temat danych dotyczących Państwa kart kredytowych.

Przekazując nam dane, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie tych danych osobowych wraz z danymi zbieranymi automatycznie (patrz powyżej punkt 1) opisanym tutaj naszym przedsiębiorstwom partnerskim.

3. Stosowanie ciasteczek

Kiedy wchodzą Państwo na nasze strony internetowe wzgl. korzystają z naszych ofert, to stwierdzają Państwo, że podobnie jak prawie wszyscy usługodawcy stosujemy ciasteczka. Chodzi tutaj o niewielkie pliki tekstowe (Tracking-Tools), które odkładane są na Państwa komputerze lub mobilnym urządzeniu końcowym przez wyszukiwarkę, z której Państwo korzystają. Umożliwiają one przyporządkowanie danych i rozpoznanie wykorzystywanego komputera oraz zbieranie danych użytkowych i demograficznych na Państwa temat poprzez różne strony internetowe.

Mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki, instalując przykładowo urządzenie dodatkowe typu Add-On dla Państwa przeglądarki, które zapobiegać będzie zbieraniu danych w przyszłości. Może się jednak okazać wówczas, że pewne obszary stron internetowych lub ofert nie będą działały zgodnie ze swoim przeznaczeniem (jak np. założenie Państwa profilu lub zapisanie preferowanego przez Państwo środka transportu).

Stosowanie ciasteczek pozwala nam na zbieranie informacji o użytkownikach w celu stworzenia prostszej i bardziej komfortowej struktury stron internetowych wzgl. umożliwienia korzystania z określonych ofert.

Korzystamy z ciasteczek w następujących celach:

 • Do przechowywania Państwa ustawień użytkownika takich jak język i waluta podczas wizyty na naszych stronach internetowych oraz w okresie pomiędzy poszczególnymi wizytami.
 • Do przechowywania statusu Państwa loginu jako zarejestrowanego użytkownika (opcjonalnie), tak by na wypadek późniejszego powrotu na tę samą stronę internetową nie musieli się Państwo ponownie logować.
 • Do naszego narzędzia zgłaszania opinii "User Voice", za pomocą którego mogą Państwo pozostawiać komentarze i propozycje dotyczące GoEuro.
 • Do technicznego przyporządkowania Państwa wizyty do określonych serwerów dla zagwarantowania bezpiecznego przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami i wyszukiwaniami.
 • Do nadzorowania sprawności naszych systemów (analiza nie odnosi się bezpośrednio do użytkowników).
 • Do analizy internetu za pomocą Google Analytics oraz podobnych usług analizy oglądalności stron internetowych (patrz punkt V.) jak również do sporządzania statystyk dotyczących użytkowników (analiza nie odnosi się bezpośrednio do użytkowników).
 • Do tak zwanego przekierowywania, tzn. późniejszego zamieszczania ogłoszeń pasujących do Państwa wyszukiwań na GoEuro, poza naszymi stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi (więcej informacji na ten temat: patrz punkt II. 2 c). Aby dowiedzieć się więcej na temat tej nakierowanej reklamy i możliwego sprzeciwu Państwa, należy wejść na następującą stronę informacyjną:Youronlinechoices

Jeśli poprzez kliknięcie na naszych stronach internetowych znajdą się Państwo na stronach internetowych innych oferentów (np. w celu dokonania rezerwacji u organizatora imprezy lub w celu zakupu biletu), to może się okazać, że te inne strony internetowe również umieszczą ciasteczka na Państwa komputerze. Nad tymi ciasteczkami oraz pobieranymi przy tej okazji danymi nie mamy kontroli i dlatego też nie możemy ponosić za nie odpowiedzialności.

II. Jak wykorzystujemy dane i z kim się nimi dzielimy?
1. Dane anonimowe
Wykorzystujemy dane zbierane automatycznie, które nie posiadają bezpośredniego odniesienia do danej osoby, w celu przeprowadzania analiz statystycznych lub badań rynkowych lub w celu ewentualnego przekazywania tych danych partnerom, klientom reklamowym lub innym osobom trzecim.

2. Dane osobowe
Podejmujemy niezbędne działania ochronne w celu zagwarantowania ochrony danych osobowych przekazywanych przez Państwa. Z naszymi partnerami i usługodawcami, którym przekazujemy dane Państwa zgodnie z ich przeznaczeniem, zawarliśmy porozumienia umowne na podstawie unijnych standardowych klauzul umownych w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Szczegóły:

a) Nawiązanie kontaktu/biuletyn informacyjny
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, w szczególności Państwa adres mailowy, w celu nawiązania z Państwem kontaktu, przekazania Państwu stosownych dokumentów podróżnych lub przesyłania biuletynu informacyjnego i powiadamiania Państwa o nowościach na naszej stronie internetowej lub też przykładowo o zmianach w warunkach korzystania z serwisu. Bez problemu i bez dodatkowych kosztów mogą Państwo zrezygnować z regularnego otrzymywania naszego biuletynu informacyjnego, wykorzystując do tego celu link zamieszczony każdorazowo w biuletynie.

b) Przekazywanie do przedsiębiorstw partnerskich
Jeśli dokonują Państwo rezerwacji na naszych stronach ofertowych, to dane osobowe przekazywane są po części do właściwego operatora turystycznego (np. linia lotnicza, przedsiębiorstwo kolejowe lub autobusowe, firma zajmująca się wynajmem samochodów) w celu dokonania personalizacji Państwa biletu, jeśli jest to konieczne. Ci inni operatorzy wykorzystywać będą wówczas dane osobowe Państwa w zgodzie z odpowiednimi własnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeśli dokonują Państwo rezerwacji jakiegoś połączenia bezpośrednio poprzez nasze strony ofertowe, to rezerwacja ta realizowana jest albo przez GoEuro Travel GmbH, albo przez GoEuro Voyages SAS. Firmy GoEuro Voyages SAS i GoEuro Travel GmbH są „przedsiębiorstwami powiązanymi” z GoEuro Corp. Dane osobowe konieczne dla dokonania rezerwacji przekazywane są do tych firm zgodnie z ich przeznaczeniem i na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego realizacji zamówienia. W tym kontekście moc obowiązującą zachowują niniejsze przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazane podczas rezerwacji dane dotyczące karty kredytowej przekazywane są zewnętrznym dostawcom usług płatniczych w celu weryfikacji prawidłowości danych i w celu realizacji płatności; dostawcy ci działają z poszanowaniem europejskich standardów dotyczących bezpieczeństwa danych i ich ochrony oraz spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa.

Dodatkowo podstawowe informacje pochodzące z Państwa wyszukiwania (jak np. miejsce docelowe i czas podróży) przekazywane są dalej do przedstawionych w oknie wyszukiwania usługodawców świadczących usługi noclegowe (np. Booking.com lub Airbnb) – jednakowoż tylko wówczas, jeśli podczas wyszukiwania zaznaczono to haczykiem przed danym usługodawcą. W takiej sytuacji usługodawca przedstawi Państwu w nowym oknie lub w nowej karcie niewiążące oferty pasujące do Państwa wyszukiwania. Ze swej strony nie przekazujemy wówczas danych osobowych (z wyjątkiem adresu IP).

c) Stosowanie tagu przekierowywania
Nasze strony ofertowe wykorzystują tak zwane "tagi przekierowywania" w celu zamieszczenia reklamy opartej na zainteresowaniach. Mianem tagu przekierowywania określa się element JavaScript umieszczony w kodzie źródłowym strony internetowej. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę internetową zawierającą tag przekierowywania, to oferent reklamy online (np. Google) umieszcza ciasteczko na komputerze tego użytkownika i przyporządkowuje je do odpowiednich wykazów grup docelowych przekierowywania. W dalszej kolejności ciasteczko takie służy do umieszczania kampanii przekierowujących ("reklama oparta na zainteresowaniach") na innych stronach internetowych.

Inni operatorzy, łącznie z firmą Google, stosują te ciasteczka do umieszczania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej. Przy tej okazji nie są gromadzone inne dane osobowe z wyjątkiem adresów IP.

Użytkownicy tych stron internetowych mogą deaktywować stosowanie ciasteczek przez firmę Google, wchodząc na "wytyczne reklamowe Google" (http://www.google.com/ads/preferences/). Użytkownicy mogą także deaktywować stosowanie ciasteczek przez innych operatorów, wchodząc przykładowo na stronę deaktywującą "Network Advertising Initiative" i dokonując tam odpowiednich ustawień (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

d) Przekazywanie danych na wezwanie właściwych organów
Możemy przekazywać dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli zostaniemy do tego zobowiązani przez upoważnione organy ścigania lub inne organy. Przekazywanie danych osobowych (w szczególności nazwiska, adresu mailowego lub adresu zamieszkania czy też innego) podmiotom publicznym lub upoważnionym osobom trzecim takim jak organa policji lub właściciele praw własności intelektualnej, np. w celu umożliwienia ścigania lub ochrony przed grożącymi niebezpieczeństwami, odbywa się na polecenie właściwych organów, o ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Możemy przekazywać Państwa dane także wówczas, gdy ujawnienie informacji konieczne jest w celu zapobieżenia powstaniu bezpośrednich szkód fizycznych lub strat finansowych lub w celu zgłoszenia czy też ujawnienia domniemanego działania niezgodnego z prawem lub w celu zapobieżenia jego powstaniu a także w celu dochodzenia naszych praw i należności.

III. Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy wszelkie możliwe wysiłki w celu ochrony Państwa danych przed nieupoważnionym dostępem do nich przez osoby trzecie, przed przypadkowym przekazaniem i/lub przypadkowym skasowaniem. W tym celu korzystamy z wielorakich rozwiązań technologicznych takich jako szyfrowanie, zapora sieciowa i/lub technologia Secure Socket Layer (SSL).

IV. Strony internetowe osób trzecich

W ramach naszej oferty proponujemy linki i odniesienia do innych stron internetowych i przekierowujemy Państwa na nie po stosownym zapytaniu. Niektóre z tych stron internetowych mogą być nawet opatrzone nazwą lub logo GoEuro. Wskazujemy na fakt, iż nie mamy wpływu na pobieranie i wykorzystywanie danych na tych stronach internetowych i tym samym nie możemy ponosić za takie działania odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na tych stronach internetowych przed skorzystaniem z nich i/lub przed podaniem tam swoich danych.

V. Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z "Google Analytics", usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc., lub z porównywalnych usług analizy oglądalności stron internetowych. Google korzysta z ciasteczek zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiającym nam przeprowadzenie analizy korzystania z naszej strony internetowej. Wytworzone przez ciasteczka informacje dotyczącego korzystania ze strony, łącznie z aktualnym, jednak w przeważającej części skróconym, adresem IP użytkownika przekazywane są do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam są zapisywane. Google korzysta z tych informacji w celu dokonania analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu zestawienia raportów i analiz dotyczących aktywności użytkowników naszej oferty. Także Google będzie w razie potrzeby przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile wynika to z przepisów prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Mogą Państwo zapobiec korzystaniu z tych ciasteczek, dokonując odpowiedniego ustawienia Państwa przeglądarki. Na wszelki wypadek wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji być może nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej oferty. W każdej chwili mogą Państwo odmówić zgody na pobieranie i wykorzystywanie Państwa adresu IP przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość. Bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (różne deaktywujące urządzenia dodatkowe typu Add-On dla przeglądarki Google Analytics do pobrania).

VI. Wtyczki społecznościowe (w szczególności Facebook)

Na naszych stronach ofertowych integrujemy aplikacje innych usługodawców oferujących użytkownikom dodatkowe usługi i funkcjonalności, którymi sami nie dysponujemy i które umożliwiają połączenie w sieć z innymi stronami internetowymi, zwłaszcza tak zwane wtyczki społecznościowe "Lubię to" i "Udostępnij" Facebooka ("wtyczka") lub porównywalne wtyczki porównywalnych oferentów. Wtyczki te można rozpoznać po logo danego usługodawcy. Jeśli z naszej oferty otwierana jest strona zawierająca taką wtyczkę, to przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego usługodawcy. Zawartość wtyczki przekazywana jest przez danego usługodawcę do przeglądarki. Za pomocą wtyczki usługodawca może zbierać i przetwarzać, a w szczególności gromadzić dane dotyczące każdorazowego korzystania z naszej strony internetowej.

GoEuro nie przekazuje tym usługodawcom danych osobowych i nie może też wywierać wpływu na to, w jakim zakresie dane gromadzone są poprzez wtyczkę. W stosunku do zbierania i przetwarzania tych danych obowiązują wyłącznie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych właściwego oferenta. W szczególności w odniesieniu do usługodawcy jakim jest Facebook wskazujemy na fakt następujący: Jeśli jako użytkownik są Państwo również (zalogowanym) członkiem Facebooka, to Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na stronie GoEuro oraz Państwa interakcję z wtyczką Facebook do Państwa konta na Facebooku i uwidocznić to w przypadku wybrania wtyczki "Lubię to" lub "Udostępnij", przekazując odpowiednie informacje z przeglądarki bezpośrednio do Facebooka i tam je zapisując.

Dla użytkowników Facebooka przewidziano także możliwość logowania się u nas za pomocą zintegrowanej aplikacji "Facebook Connect". To alternatywne rozwiązanie przy logowaniu pozwala na przekazywanie nam określonych (zapisanych na Facebooku) danych osobowych. Podczas procesu logowania Facebook poinformuje Państwa o tym, jakie dane mają podlegać przekazaniu ("dane Facebookowe"), na co mogą wyrazić Państwo wyraźną zgodę lub też wyrażenia tej zgody odmówić. Bez takiej zgody Facebook nie przekazuje nam danych osobowych. Dane Facebookowe wykorzystujemy wyłącznie do celów opisanych w niniejszych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto korzystamy z nich tylko w formie zanonimizowanej w celu sporządzania statystyk i analiz służących udoskonaleniu i dalszemu rozwojowi naszej oferty.

VII. Zmiany i aktualizacja naszej deklaracji o ochronie danych

W razie potrzeby GoEuro może dokonywać aktualizacji i dostosowywania niniejszych przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian powiadomimy naszych zarejestrowanych użytkowników drogą mailową. Użytkowników niezarejestrowanych powiadomimy o takich zmianach na naszej stronie. Zmiany wchodzą w życie najpóźniej 14 dni po opublikowaniu takiej informacji. Tylko niewielkie i nieistotne zmiany wchodzą w życie natychmiast i bez powiadomienia. Prosimy o zapoznawanie się z niniejszymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w regularnych odstępach czasowych i zasięganie informacji na temat aktualnych postanowień. Korzystając z oferty lub strony internetowej po wprowadzeniu aktualizacji do niniejszych przepisów o ochronie danych osobowych, wyrażają Państwo swoją akceptację dla aktualnej wersji deklaracji o ochronie danych.

VIII. Przekazywanie danych w krajach trzecich

Przekazujemy dane do krajów trzecich tylko wówczas, gdy przekazanie takie jest zasadniczo dopuszczalne lub gdy spełnione zostaną szczególne warunki dla przekazania danych do kraju trzeciego, w szczególności, gdy importer danych w kraju trzecim gwarantuje zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z wytycznymi unijnych standardowych klauzul umownych obowiązujących w stosunku do przekazywania danych osobowych do przetwarzających dane z zamówienia w krajach trzecich. Podstawę dla tych działań stanowią postanowienia europejskich przepisów o ochronie danych osobowych.

IX. Prawo do informacji i kasowanie

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem o ochronie danych osobowych mają Państwo jako użytkownicy serwisu w każdej chwili prawo do otrzymywania informacji o rodzaju i zakresie danych przechowywanych przez Państwa i na Państwa temat. Prosimy o przesłanie w tej sprawie pisemnej informacji zawierającej wniosek o udzielenie informacji wraz z podaniem nazwy użytkownika i adresu mailowego zapisanego na naszych stronach skierowanej na podane poniżej adresy kontaktowe (adres pocztowy lub mailowy).

Jeśli zdecydują się Państwo wyrejestrować z GoEuro lub jeśli poproszą nas Państwo o to na piśmie, to dane osobowe, łącznie z Państwa wpisami i nazwą użytkownika, zostaną skasowane. Całkowite wykasowanie wszelkich wpisów i danych może potrwać do siedmiu dni roboczych od zakończenia członkostwa.

Od skasowania mogą zostać wyłączone jedynie takie dane, które są niezbędne do dochodzenia ewentualnie przysługujących nam praw na podstawie umów lub ustaw, np. w przypadku sporów prawnych, oraz takie dane, do przechowywania których jesteśmy prawnie zobowiązani. Zostają one wówczas przez nas zablokowane.

X. KONTAKT

Jeśli mają Państwo pytania związane z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych, jeśli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do informacji lub jeśli chcą Państwo złożyć wniosek o skasowanie swoich danych, prosimy o nawiązanie kontaktu z nami mailowo:

privacy@goeuro.com

lub na adres pocztowy:
GoEuro Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlin
Niemcy

GoEuro Corp., wpisana do Rejestru Handlowego Delaware, USA, pod numerem 4973690
Prezes Zarządu: Naren Shaam

Przedsiębiorstwa powiązane:
GoEuro Travel GmbH, AG Berlin Charlottenburg HRB 138345

GoEuro Voyages SAS, Registre de Commerce et des Sociétés: Paris 810 351 437


Niniejsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały po raz ostatni zaktualizowane w marcu 2016.