Ogólne zasady i warunki użytkowania

I. O nas

GoEuro jest ogólnie dostępną platformą internetową eksploatowaną w różnych językach i w domenach specyficznych dla danego kraju (np. www.goeuro.com, www.goeuro.de, www.goeuro.at, www.goeuro.es i www.goeuro.co.uk) poprzez witryny internetowe oraz aplikacje mobilne. Operatorem platformy jest GoEuro Corp. („GoEuro“, „my“), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Delaware, USA, pod numerem: 4973690. GoEuro Corp. ma swoją siedzibę operacyjną w Berlinie. Nasza oferta obejmuje wyszukiwanie, porównywanie i kojarzenie ze sobą dostępnych środków komunikacji i noclegów oraz związanych z tym świadczeń (przeloty, przejazdy koleją lub autobusami, wynajmowanie samochodów, itd.), a także pośredniczenie w korzystaniu z nich poprzez udostępnione przez nas do tego celu strony internetowe i aplikacje mobilne. Oprócz tego w przypadku niektórych wybranych ofert dodatkowo umożliwiamy bezpośrednią rezerwację przez naszą witrynę. GoEuro jest platformą niezależną. Nie wykonujemy przewozów własnych ani też nie organizujemy podróży, nie jesteśmy właścicielami tzw. firm zewnętrznych (operatorów turystycznych lub biur podróży) oraz nie jesteśmy ekonomicznie uzależnieni od żadnego z dostawców poszczególnych usług i produktów turystycznych.

II. Warunki korzystania

Niniejsze Ogólne Warunki Umów („OWU“) regulują – tak jak i nasze Przepisy o Ochronie Danych Osobowych – korzystanie z ofert na naszych stronach internetowych i przez aplikacje mobilne oraz stanowią podstawę do zawarcia stosownej umowy pomiędzy GoEuro a użytkownikami platformy. Swoją zgodę na postanowienia OWU wyrażają Państwo poprzez korzystanie z oferty, a więc przez wyszukiwanie oraz zastosowanie udostępnionych przez nas wyników, używanie linków, danych, materiałów, informacji lub korzystanie z innych usług. Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia do OWU w całości lub do poszczególnych ich postanowień, prosimy o odstąpienie od korzystania z naszej oferty.

Niniejsze OWU obowiązują przy korzystaniu z naszych stron internetowych i aplikacji i regulują wyłącznie korzystanie z naszych własnych usług: wyszukiwanie połączeń za pomocą naszej wyszukiwarki i przekierowywanie do platform rezerwacyjnych firm zewnętrznych. Oprócz tego OWU regulują również nasze działania, jeśli poprzez nasze strony proponujemy Państwu możliwość bezpośredniej rezerwacji (dla wybranych operatorów turystycznych i połączeń). Nasze OWU nie odnoszą się do warunków, na których dojdą do skutku wyszukane przez nas połączenia czy podróże; w tych przypadkach obowiązują Ogólne Warunki Umów operatorów turystycznych. Nie odnoszą się one również do warunków rezerwowania biletów na platformach firm zewnętrznych i to także wówczas, gdy zostali Państwo przekierowani na nie przez naszą platformę. Wówczas obowiązują właściwe Ogólne Warunki Umów firm zewnętrznych lub operatorów turystycznych.

III. Tak działa serwis GoEuro

Dzięki naszej ofercie otrzymują Państwo wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą Państwu na prostsze i skuteczniejsze planowanie podróży do Europy lub po Europie oraz na porównywanie ze sobą wskazanych możliwości.

1. Wyszukiwarka + platforma porównawcza dotycząca możliwości podróżowania
GoEuro pokazuje Państwu różne możliwości odbycia podróży, które wyszukujemy dla Państwa na podstawie podanych przez Państwa informacji i stosownie do Państwa potrzeb. GoEuro zbiera i przedstawia w sposób przejrzysty i prosty dostępne możliwości przejazdu różnymi środkami lokomocji (w szczególności koleją, autobusami, samolotami i wynajętym samochodem) pomiędzy większością miast europejskich i mniejszych miejscowości. Porządkujemy wyszukane i odpowiednio przedstawione połączenia pod kątem nakładu czasu i kosztów podróży, przy czym nie rościmy sobie prawa do kompletności lub absolutnej prawidłowości wyników poszukiwań. Mają Państwo możliwość porównania planowanej podróży pod kątem jej trwania, kosztów lub innych kryteriów. Lista z wynikami wyszukiwania i ich konkretna prezentacja względnie kolejność ich zamieszczenia nie stanowią zalecenia ani też nie są reklamą jakiejkolwiek możliwości podróży czy określonego oferenta.

2. Rezerwacja za pośrednictwem oferentów zewnętrznych
Oferujemy Państwu bezpośredni link przekierowujący z wyników wyszukiwarki na strony rezerwacyjne poszczególnych oferentów, na których mogą Państwo nabyć odpowiednie bilety i dokonać rezerwacji.

Umowa zostaje zawarta jedynie z właściwym oferentem na podstawie jego Ogólnych Warunków Umów. Nabyte w ten sposób produkty (zamówienia i rezerwacje) podlegają wyłącznie Ogólnym Warunkom właściwego oferenta. Zapłata następuje za pomocą systemu płatniczego dostępnego na stronach firmy zewnętrznej. Anulowanie czy też zmiana zarezerwowanych połączeń następuje również bezpośrednio na stronach firm zewnętrznych.

3. Rezerwacja za pośrednictwem GoEuro
W stosunku do naszych ofert specjalnych i sugerowanych przez nas połączeń proponujemy Państwu bezpieczną możliwość rezerwacji online bezpośrednio na naszych stronach internetowych. W takich przypadkach nie następuje przekierowywanie na strony rezerwacyjne innego oferenta. Jeżeli dokonają Państwo rezerwacji połączenia za pomocą naszych stron, wówczas taka rezerwacja będzie obsługiwana przez GoEuro Travel GmbH, firmę-córkę GoEuro Corp. z siedzibą w Berlinie (Schönhauser Allee 180, 10119 Berlin). Jeżeli będą Państwo korzystali z połączeń francuskich oferentów, wówczas takie rezerwacje będą obsługiwane przez GoEuro Voyages SAS (6 rue Legraverand, 75012 Paris). GoEuro Voyages SAS jest firmą-córką GoEuro Travel GmbH. W kontekście takich rezerwacji pojęcia „GoEuro“ oraz „my“ odnoszą się w niniejszych OWU także do firmy GoEuro Travel GmbH oraz GoEuro Voyages SAS.

W takiej sytuacji gromadzimy takie dane jak: nazwisko osoby podróżującej, jej adres mailowy i informacje dotyczące formy płatności (które to informacje zostają przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę usług płatności). Następnie przekazujemy informację dotyczącą rezerwacji i obowiązujące Państwa ceny podróży konkretnemu oferentowi turystycznemu. Sprzedaż biletu następuje w imieniu i na rachunek każdorazowego oferenta.

Przez kliknięcie przycisku „Rezerwuj” znajdującego się na naszych stronach internetowych proponują nam Państwo zawarcie umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie znalezionego połączenia komunikacyjnego względnie w zakresie podróży. Założona przez nas rezerwacja uważana jest przez nas za przyjętą z chwilą otrzymania przez Państwo potwierdzenia tej rezerwacji. Wraz z przesłanym drogą mailową potwierdzeniem rezerwacji otrzymują Państwo także nasz rachunek oraz wszystkie nieodzowne dokumenty podróży. Z reguły chodzi tu o bilety stosownego oferenta w postaci pliku pdf do wydruku albo w innym powszechnie stosowanym formacie elektronicznym (jak n.p. bilety w formie kodu QR). Na określone połączenia komunikacyjne otrzymają Państwo w pojedynczych przypadkach zamiast biletów do wydruku kod rezerwacji lub voucher, które należy wymienić na bilet przed odjazdem na dworcu (w okienku lub w automacie na bilety).

Prosimy o niezwłoczne skontrolowanie otrzymanych dokumentów podróży. Jeżeli zawarte w nich dane okażą się niewłaściwe, należy nas natychmiast o tym fakcie poinformować, aby umożliwić nam poprawienie błędów w dokumentach. Także przy rezerwacjach tego typu organizatorem podróży jest za każdym razem firma zewnętrzna. GoEuro pobiera za pośrednictwo w organizowaniu podróży ewentualnie opłatę za rezerwację. W przypadku pobierania takiej opłaty ryczałtowej klient zostanie o tym fakcie oddzielnie poinformowany. Opłata za pośrednictwo nie podlega zwrotowi. Każdy oferent może ponadto pobierać opłaty dodatkowe.

Dostępne na portalu GoEuro przewozy i oferty specjalne mogą być rezerwowane jedynie z wykorzystaniem podanych każdorazowo form płatności. W przypadku dokonania rezerwacji przy użyciu karty kredytowej udzielają Państwo jednoznacznego upoważnienia działającemu na naszą rzecz Payment Service Provider do obciążenia karty kredytowej na zlecenie zewnętrznego oferenta kwotą w wysokości ceny podróży wraz z podaną ryczałtową opłatą rezerwacyjną. Jeżeli jako formę płatności wybiorą Państwo (o ile to możliwe) PayPal lub przelew online, wówczas samodzielnie dokonują Państwo zapłaty online.

W przypadku anulowania rezerwacji połączenia lub podróży i odstąpienia od umowy wysokość kosztów ponoszonych z tego tytułu uzależniona jest od zapisów zawartych w warunkach umów właściwego oferenta zewnętrznego (operatora turystycznego). Oświadczenie o anulowaniu rezerwacji oraz odstąpienie od umowy muszą być także przesłane do oferenta zewnętrznego. W przypadku przesłania oświadczenia o anulowaniu i odstąpieniu od umowy do GoEuro, przekazanie tej informacji oferentowi zewnętrznemu może nastąpić jedynie wtedy, gdy zostaniemy powiadomieni na piśmie (mailem, faksem lub listem) wraz z podaniem numeru rezerwacji. W przypadku niektórych oferentów występujemy alternatywnie z propozycją dokonania anulowania bezpośrednio na naszych stronach internetowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność wybranej podróży w momencie rezerwacji oraz za to, że zewnętrzny oferent zarezerwowaną podróż zrealizuje.

4. Rejestracja w GoEuro
Użytkownicy mogą się rejestrować na stronach serwisu internetowego GoEuro. Po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej jako użytkownik mają Państwo możliwość utworzenia indywidualnego profilu użytkownika i zapisywania szukanych haseł, dotychczasowych podróży, ulubionych tras, a także danych posiadanych kart rabatowych (np. karta upoważniająca do zniżek kolejowych, BahnCard). Rejestracja powinna jeszcze bardziej optymalizować używanie GoEuro. Dostęp do indywidualnego profilu następuje po wprowadzeniu wybranej przez Państwa nazwy użytkownika i hasła. Zapisane informacje dotyczące kart kredytowych, kart rabatowych, a także dokonanych rezerwacji i danych osobowych mogą być wykorzystywane oczywiście jedynie przy uwzględnieniu naszych Przepisów o ochronie danych osobowych.

IV. Wyłączenie odpowiedzialności

Dokonujemy starań, aby zapewnić prawdziwość informacji zawartych w znajdujących się na naszych stronach ofertach. W odniesieniu do informacji dotyczących szczegółów podróży i połączeń komunikacyjnych jesteśmy zdani na dane przekazywane nam przez konkretnych organizatorów. Nie mamy możliwości dokładnego sprawdzenia poprawności i aktualności zgromadzonych i przedstawionych przez nas informacji. Prosimy wobec tego o sprawdzenie indywidualnych informacji dotyczących podróży; w tym celu należy skorzystać z zamieszczonego u nas linku lub zweryfikować dane bezpośrednio na stronach organizatora.

W stosunku do naszych użytkowników nie możemy przejąć gwarancji, ani też poręczyć czy zapewnić, że informacje są prawidłowe, kompletne i aktualne. To samo dotyczy wszystkich pozostałych informacji, które przedstawiamy w ofercie GoEuro i które otrzymaliśmy lub otrzymamy od osób trzecich. Z tych samych powodów w przekazywanych ofertach podróży podmiotów trzecich nie odpowiadamy za dostępność podróży czy też połączeń komunikacyjnych w momencie dokonywania rezerwacji (po stronie tych podmiotów trzecich); dotyczy to również rzeczywistej i wolnej od wad realizacji usług zarezerwowanych u podmiotów trzecich. Ani my, ani nasi partnerzy nie udzielamy zapewnień czy gwarancji w stosunku do udostępnionych nam i zawartych na naszych stronach z ofertami informacji, produktów, usług serwisowych lub oprogramowań szczególnie w odniesieniu do przydatności do konkretnych celów, chyba że takich zapewnień jednoznacznie udzielono naszym użytkownikom w indywidualnych przypadkach.

Nie odpowiadamy za zakłócenia i ograniczenia w sieci, na które nie mamy wpływu i którym nie możemy zapobiec. Nieustannie staramy się o zapewnienie prawidłowej i ciągłej eksploatacji technicznej naszej oferty. Nie możemy jednak przejmować odpowiedzialności za niezakłóconą, terminową i ciągłą dostępność naszej oferty względnie jej użyteczność. Dotyczy to w szczególności opóźnień i awarii spowodowanych problemami technicznymi oraz wynikających z tego tytułu szkód.

V. Ograniczenie odpowiedzialności

Nasza odpowiedzialność, a także odpowiedzialność naszych pracowników, przedstawicieli ustawowych i osób działających na nasze polecenie ogranicza się do szkód spowodowanych przez działanie umyślne albo rażące zaniedbanie, chyba że zostaną przez nas naruszone wynikające z umowy zasadnicze obowiązki („obowiązki kardynalne”). W przypadku zwykłego niedbalstwa ponosimy odpowiedzialność tylko za szkody typowe i przewidywalne, a ich wysokość jest ograniczona do maksymalnej kwoty świadczenia zarezerwowanego za pośrednictwem GoEuro, co do którego podnoszone jest roszczenie. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli podstawą roszczenia jest Ustawa o odpowiedzialności za produkt lub inne ustawowe przepisy o rękojmi i gwarancji. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania również wówczas, kiedy następstwem szkody jest utrata życia, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu. Skierowane przeciwko nam roszczenia o odszkodowanie ulegają przedawnieniu w terminie dwunastu miesięcy od dnia ich powstania, z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z umyślnego działania. Państwo zwolnią GoEuro i osoby działające na jej polecenie od roszczeń podmiotów trzecich – włączając w to koszty stosownego wystąpienia przed organami wymiaru sprawiedliwości i koszty obrony - jeżeli owe roszczenia podniesiono przeciwko nam lub osobom działającym na nasze polecenie z powodu zawinionego zachowania z Państwa strony, a w szczególności zawinionego naruszenia niniejszych OWU.

VI. Ochrona danych

Państwa osobiste dane osobowe są przez nas zabezpieczane zgodnie z obecnym stanem techniki. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie i nadużywanie tych danych przez podmioty trzecie, o ile nie można było uniknąć takiego nadużycia podejmując stosowne, zgodne z obecnym stanem techniki działania w celu zabezpieczenia danych. Korzystanie z naszych ofert i informacje, które Państwo nam z tego powodu przekazują, są przedmiotem naszych Przepisów o ochronie danych osobowych. Korzystając z naszych stron internetowych i/lub mobilnych aplikacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z Przepisami o ochronie danych osobowych.

VII. Zmiany w OWU

Ponieważ będziemy w przyszłości stale rozszerzać naszą ofertę, zastrzegamy sobie prawo do zmiany OWU w dowolnym momencie. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach (na naszych stronach zawierających oferty) w terminie co najmniej 10 dni przed ich wejściem w życie lub przed wejściem w życie nowych OWU. Dalsze korzystanie z naszych usług po wprowadzeniu zmian następuje na podstawie nowych warunków umowy. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z wprowadzonymi zmianami w OWU czy też ich poszczególnymi postanowieniami, prosimy o zrezygnowanie z korzystania z naszych usług najpóźniej od dnia wejścia tych zmian w życie.

VIII. Oferty podmiotów trzecich

Nasza oferta zawiera także linki przekierowujące na zewnętrzne strony internetowe, których sami nie prowadzimy lub których nie kontrolujemy oraz za które nie jesteśmy odpowiedzialni. Za zamieszczone na tych stronach obce treści nie przejmujemy odpowiedzialności za ich legalność lub efektywność i nie odpowiadamy za straty lub szkody, które mogą powstać przy korzystaniu z tych stron. Zalecamy Państwu uważne zapoznanie się z zasadami korzystania z tych stron internetowych.

GoEuro nie jest oferentem podróży i połączeń komunikacyjnych oferowanych oraz sprzedawanych na stronach podmiotów trzecich, a jedynie pośrednikiem. GoEuro nie ma udziału ani w prezentacji ani w opisach takich podróży czy połączeń komunikacyjnych i z tego powodu nie odpowiada za treść ofert lub za zawarte w oparciu o tę treść umowy (oraz wynikające z nich roszczenia) pomiędzy użytkownikami a podmiotem trzecim.

IX. Kontakt / informowanie

Jeżeli są Państwo zdania, że pewne treści zawarte w naszej ofercie naruszają prawa, a w szczególności prawa dotyczące własności intelektualnej osób trzecich (czy Państwa), prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie.

GoEuro Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlin
Niemcy
[email protected]

Będziemy się bardzo cieszyli z Państwa opinii, propozycji dotyczących usprawnień, inicjatyw i pochwał. Prosimy o pomoc w udoskonalaniu oferty dla naszych użytkowników. Prosimy o zamieszczanie komentarzy, ocenianie naszej oferty lub nawiązanie z nami kontaktu pisząc na adres:

[email protected]

Przekazując nam informację zwrotną przyznają nam Państwo jednocześnie prawo do bezpłatnego jej użytkowania do celów handlowych i do dzielenia się nią z innymi. Nastąpi to oczywiście z zachowaniem naszych Przepisów o ochronie danych osobowych.

X. Rozstrzyganie sporów (online)

W celu szybkiego i nieskomplikowanego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z tytułu dokonania u nas zakupu przez internet, zwracamy Państwa uwagę na możliwość rozstrzygania sporów przez internet.

Komisja Europejska uruchomiła platformę internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS). Jest ona dostępna pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ewentualne skargi i zapytania można przesyłać tam przez internet.
XI. Postanowienia końcowe

Niektóre funkcje i właściwości, które zostały zaprezentowane już w niniejszych OWU, nie są jeszcze przedmiotem naszej oferty lub będą dopiero przez nas sukcesywnie wprowadzane. Oznacza to, że nasza oferta, strony internetowe i aplikacje mobilne są ustawicznie zmieniane i udoskonalane i z tego powodu nie możemy jeszcze zagwarantować 100% stabilności oferty i stron internetowych. Ewentualnie może dojść do przeciążenia systemów technicznych albo do błędnego przedstawienia treści.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umowy miałyby okazać się w całości albo częściowo nieskuteczne czy też niewykonalne, to nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych postanowień lub zawartej z użytkownikiem umowy. Nieskuteczne postanowienia umowy należy zastąpić dopuszczalną regulacją możliwie najbardziej oddającą cel gospodarczy nieskutecznego postanowienia. To samo dotyczy odpowiednio ewentualnej luki prawnej.

Przy stosowaniu i wykładni niniejszych warunków umowy obowiązuje prawo niemieckie. Miejscem pełnienia świadczeń jest Berlin, Niemcy. Użytkownicy będący tzw. „pełnymi kupcami“ podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla miasta Berlin. W stosunku do wnoszonych przez nas pozwów i pozostałych środków zaskarżenia mają oprócz tego zastosowanie w drodze wyboru w konkretnym przypadku określone w §§ 12 i następne ZPO [niem. kpc] jurysdykcje alternatywne dla sądu właściwego.

Stan prawny: marzec 2016 r

GoEuro Corp. jest zarejestrowana w rejestrze handlowym w Delaware, USA, pod numerem 4973690
GoEuro Travel GmbH, AG Berlin Charlottenburg HRB 138345
GoEuro Voyages SAS, Registre de Commerce et des Sociétés: Paris 810 351 437

Adres pocztowy:
GoEuro Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlin
Niemcy
[email protected]

Bądź na bieżąco!

Otrzymuj na adres e-mail informacje o promocjach, przypomnienia o podróży i inne informacje.

Niepoprawny format adresu e-mail.

Wysłaliśmy na Twój adres e-mail link z potwierdzeniem.
Kliknij w ten link w celu zakończenia rejestracji.